Till startsidan
Translate

Avtalsvillkor för fjärrvärme

Här finns villkoren för ditt fjärrvärmeavtal. Avtalsvillkoren är framtagna i samarbete med Fjärrvärmeföreningen och följer branschens rekommendationer. Vi är en Reko-märkt fjärrvärmeleverantör, vilket bland annat ger dig full insyn i hur vi sätter våra priser. Mer info om Reko-märkningen hittar du bland annat på www.svenskfjarrvarme.se.

I avtalsvillkoren hittar du allt om vilka åtaganden och skyldigheter som gäller mellan oss och dig, till exempel hur det fungerar med ansvar, mätning, avläsning, betalning och uppsägning.

Information om hur Kraftringen hanterar dina personuppgifter finns på kraftringen.se/gdpr.

Fjärrvärmelagen

Fjärrvärmelagen innehåller bestämmelser som syftar till att stärka fjärrvärmekundernas ställning och öka insynen i en fjärrvärmeverksamhet. Lagen innebär bland annat en skyldighet för fjärrvärmeföretag att förhandla med en enskild fjärrvärmekund om vissa avtalsvillkor för fjärrvärme. Om parterna inte kan komma överens på egen hand kan de ansöka om medling av en fjärrvärmenämnd. Läs mer om fjärrvärmelagen på Energimarknadsinspektionens webbplats.

Har du några frågor?

Du är alltid välkommen att ringa oss på 020-32 61 00 eller skicka e-post till oss om du undrar över något.


Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]