Till startsidan
Translate

Bra att veta om elanslutning

Om du vill ansluta en fastighet eller bostad till vårt elnät kontaktar du en behörig elinstallatör. Installatören skickar sedan in en förfrågan till oss och vi lämnar då en prisuppgift på vad anslutningen kommer att kosta. Sedan sköter vi och installatören resten. Längst ner på denna sida hittar du en folder om hur du gör för att ansluta dig till vårt elnät.

När du vill nyansluta dig till elnätet debiteras en engångsavgift som täcker kostnaderna för anslutningen. Hur stor engångsavgiften blir beror på vilken storlek på huvudsäkring du behöver samt avståndet till befintligt elnät. För de flesta bostäder räcker en huvudsäkring på 16-25 A. 

Se våra anslutningsavgifter här.

Ändring av huvudsäkring

Behöver du ändra din befintliga huvudsäkring? Då kontaktar du en behörig elinstallatör. Vid höjning av säkring beräknas anslutningsavgiften i de allra flesta fall genom mellanskillnaden mellan den nya och den gamla säkringsstorleken. Vid sänkning av huvudsäkring betalas ingen avgift till oss, utan du betalar endast arbetskostnaden för installatören. Höjningar och sänkningar av huvudsäkring ska alltid göras av en behörig installatör som först har fått installationsmedgivande från oss. Det är viktigt att din installatör skickar en så kallad färdiganmälan till oss när ändringen är gjord. Ändringen av ditt elnätsabonnemang görs tidigast från det datum vi fått in färdiganmälan.

Ändring från 1-fas till 3-fas

Vid ändring från 1-fas till 3-fas betalas en avgift som motsvarar våra faktiska kostnader (dock max 27 625 kronor). Kontakta en behörig elinstallatör för mer information. 

Återinkoppling av frånkopplad anslutning

Om du vill återinkoppla en frånkopplad elanslutning kontaktar du en elinstallatör som i sin tur inkommer med en föranmälan till oss. Har din anslutning varit frånkopplad mindre än 20 år utgår ingen ny anslutningsavgift. En avgift på 2 500 kronor tas däremot ut för kontroll av kabel, mätaruppsättning etc. Detta gäller under förutsättning att serviskabeln (ledningen som går fram till fastigheten) finns kvar. Har din anslutning varit frånkopplad mer än 20 år eller om serviskabeln är borttagen utgår ny anslutningsavgift. 

Bortkoppling av anslutning

Vid bortkoppling av anslutning fyller du i blanketten ”Bortkoppling av elanslutning” och skickar in till oss. Blanketten hittar du längst ner på denna sida. Vi tar då ner elmätaren och elen stängs av. Nedtagningen av mätaren kostar inget. Säsongsmässiga till- och frånkopplingar av anslutningar (exempelvis i sommarstugor) är inte tillåtna. 

Tillfälliga leveranser

Håller du på att bygga ett hus? Då kan du vara i behov av en tillfällig anslutning som kan användas fram till dess att husets ordinarie anslutning är färdig att kopplas in. Kontakta vår Kundservice för mer information.

För en in- och urkoppling under ordinarie arbetstid utgår en avgift på 4375 kronor. Sker kopplingen utanför ordinarie arbetstid är avgiften 1,5 x denna avgift. Kan inkoppling inte ske på grund av otillfredsställande central eller andra brister utgår extra avgift om en halv avgift enligt ovan för varje besök. 

Har du några frågor?

Du är alltid välkommen att ringa oss på 020-32 61 00 eller skicka e-post till oss om du undrar över något.


Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]