Till startsidan
Translate

CITyFiED

CITyFiED är ett EU-finansierat projekt som Kraftringen deltar i tillsammans med Lunds kommun, Lunds Kommuns Fastighetsbolag (LKF) och Svenska Miljöinstitutet, IVL. Förkortningen CITyFiED står för RepliCable and InnovaTive Future Efficient Districts and cities.

Syfte

Flera svenska och europeiska bostadsområden har ett stort behov av renovering och energieffektivisering. I projektet CITyFiED utvecklas strategier för att med innovativ teknik och nya metoder omvandla stadsdelar med högt energibehov till framtidens smarta städer.

Mål

I Lund innebär CITyFiED att 70-talsområdet Linero ska rustas upp och energieffektiviseras. Genom ett antal åtgärder är målet att området ska bli så energisnålt som möjligt:

  • Minskad elanvändningen i hemmet – Genom visualisering av elanvändningen i en hemapplikation kan boende i Linero följa och minska sin energianvändning och sina kostnader.
  • Smart och fossilbränslefri fjärrvärme – Med ny reglerteknik och effektivare värmeväxlare minskar energiförbrukningen. Dessutom bidrar Kraftringen med fossilbränslefria energileveranser, senast år 2020 ska Kraftringens produktion av el och värme vara helt fossilbränslefri.
  • Lokal produktion av förnybar energi – De fastigheter som har ett större energibehov utrustas med solceller.
  • Minskade koldioxidutsläpp – Snabbladdare för elfordon installeras på området.
  • Energireduktion – Genom byte av fasad och fönster ska fastigheternas energianvändning reduceras. 

Kraftringens roll

Kraftringen bidrar både till att minska områdets energiförbrukning och att genom lokal energiproduktion och hållbara energileveranser minimera den miljöbelastning som återstående energiförbrukning bidrar till. Läs mer om CITyFiED-projektet i vår folder.

Om CITyFiED

CITyFiED samordnas av den spanska stiftelsen CARTIF. Det är för närvarande fem europeiska städer i Spanien, Turkiet, Belgien, Tyskland och Sverige som deltar.

50 städer i Europa följer projektet för att dra nytta av och återanvända CITyFiED-lösningar. Projektet ska sprida erfarenheter och kunskap till yrkesmän, akademi och allmänhet, för att säkerställa en allt mer hållbar stadsutveckling.

Finansiering och tidsram

Den totala projektbudgeten för CITyFiED-projektet är cirka 49 miljoner euro, och av detta finansieras cirka 27 miljoner euro genom EU-bidrag. Projektet startade i april 2014 och pågår fram till 2019.

Mer information

CITyFiED-projektets egen webbplats 
CITyFiED på Facebook
CITyFiED nyhetsbrev. Följ vad som händer i CITyFiED i EU-projektets nyhetsbrev


Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]