Till startsidan
Translate

Företagsinformation

Kraftringen är ett energibolag med ambitionen att leda utvecklingen av framtidens energi. Vi tar ansvar för att använda naturresurser så effektivt som möjligt genom att fokusera på lokala energilösningar som både skapar stora miljövinster och bidrar till en hållbar tillväxt i regionen. Kraftringen ägs av kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma och har cirka 260 000 energikunder och runt 500 medarbetare. Vi erbjuder lösningar inom el, värme, kyla, gas, fiber, entreprenad och andra energirelaterade tjänster.

De fyra kommunernas ägande i Kraftringen sker via holdingbolaget Kraftringen AB som i sin tur äger Kraftringen Energi AB där den operativa verksamheten drivs och organiseras. Kraftringen Energi AB har två helägda dotterbolag: Kraftringen Nät AB och Kraftringen Service AB. Utöver detta finns tre delägda bolag: Billinge Energi AB, Prometera AB samt Modity Energy Trading AB. I koncernen ingår även bifirman Bromölla El.

Företaget i siffror

 

Antal anställda   cirka 500
     
Elnätskunder   cirka 100 000
Elhandelskunder   cirka 135 700
Fjärrvärmekunder   cirka 8 600
Fjärrkylakunder   cirka 60
Gasnätskunder   cirka 1 900
Gashandelskunder   cirka 2 000
Fordonsgaskunder   cirka 600
Fiberkunder (aktiva portar)   cirka 10 000
     
Energiproduktion, 2015
El   299 GWh
Fjärrvärme   1 000 GWh
Fjärrkyla   58 GWh
     
Energiförsäljning, 2016    
El   1 435 GWh
Fjärrvärme   913 GWh
Fjärrkyla   50 GWh
Gas   266 GWh


Registrerade uppgifter hos Bolagsverket

Moderbolaget
Kraftringen Energi AB (publ) med säte i Lund
org.nr. 556100-9852

Nätbolaget
Kraftringen Nät AB med säte i Lund
org.nr. 556228-1138

Entreprenadbolaget
Kraftringen Service AB med säte i Lund
org.nr. 556511-6398

Har du några frågor? 

Du är alltid välkommen att ringa oss på 020-32 61 00 eller skicka e-post till oss om du undrar över något.


Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]