Till startsidan
Translate

Panncentral (Östra Ljungby)

Panncentral Östra Ljungby

I april 2010 invigde vi vår nya biobränslebaserade panncentral i Östra Ljungby, anläggningen ersätter där de äldre anläggningarna som använde fossila bränslen.

Anläggningen består utav två pannor, en pelletspanna med 1,2 MW levererad effekt som fungerar som baslastpanna, samt en biooljepanna med 1,6 MW levererad effekt som fungerar som spets – topplastpanna.

Pannorna är kopplade till ett eget mindre fjärrvärmenät (närvärmenät) i Östra Ljungby, som vi har kopplat samman med ett antal mindre nät, som tidigare försörjde en skola, tre äldreboenden, ett naturbruksgymnasium samt ett antal industrifastigheter.

Vi producerar årligen ca 4 000 MWh fjärrvärme i anläggningen. Värmen produceras till 100 % med biobränslen, i huvudsak träpellets och till en mindre del bioolja (rapsfettsyra). Anläggningen ersätter värme som förut producerades med el och olja. Med denna åtgärd minskar vi lokalt koldioxidutsläppen med cirka 1700 ton/år.

Anläggningen är normalt obemannad och fjärrövervakas från Klippan.

Har du några frågor?

Du är alltid välkommen att ringa oss på 020-32 61 00 eller skicka e-post till oss om du undrar över något.


Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]