Till startsidan
Translate

Om biobränslen

Om biobränslen

Örtoftaverket eldas med förnybart biobränsle – det vill säga olika former av trä som i huvudsak består av spill ifrån det lokala och regionala skogsbruket. Det som annars skulle gått till spillo kommer här till nytta som fjärrvärme och el, i en anläggning som har kontrollerad förbränning och effektiv rökgasrening.

Totalt beräknas det gå åt ca 310 000 ton biobränsle per år för att driva verket fördelat på:

  • 200 000 ton skogsbränsle
  • 70 000 ton returträ
  • 40 000 ton torv

Siffrorna är svindlande och många ställer sig frågan om tillgången på bränsle är tillräcklig. Det är den. I Sverige, och i landets södra delar, finns god tillgång till skogsbränsle. Leveranserna är sedan länge säkrade hos lokala och regionala markägare med säte i framförallt Skåne och södra Småland.


Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]