Till startsidan
Translate

Frågor & svar om Örtoftaverket

Vad är Örtoftaverket?

Örtoftaverket är ett biokraftvärmeverk som producerar värme motsvarande halva fjärrvärmebehovet i Eslöv, Lund och Lomma (500 GWh) samt el motsvarande Eslövs årsbehov (220 GWh)

Varför har Kraftringen byggt Örtoftaverket?

Syftet med Örtoftaverket är att effektivisera fjärrvärmeproduktionen i fjärrvärmenätet Lund, Eslöv, Lomma, samt att bidra till att uppnå såväl regionens som Sveriges klimatmål om att successivt övergå till förnybar energiproduktion.

Örtoftaverket bidrar till utveckling av både fjärrvärme och el i Sydsverige. Detta är en viktig aspekt med tanke på att elområde 4, där bland annat Skåne, Blekinge och Kronobergs län ingår, innehåller få energikällor och efterfrågan på el överstiger utbudet.

Hur bidrar Örtoftaverket till att uppnå Sveriges klimatmål?

Den ökade elproduktionen från Örtoftaverket beräknas ersätta delar av annan fossil elproduktion i det nordiska elsystemet och fossil fjärrvärmeproduktion i Lunds, Eslövs och Lommas fjärrvärmenät. Därför menar vi att Örtoftaverket kan bidra till en minskning av de globala koldioxidutsläppen.

Örtoftaverket eldas med biobränslen, och bidrar därför till att Region Skåne uppnår sina klimatmål 2020 om att successivt övergå till förnybar energi. Likaså bidrar man till Länsstyrelsen i Skånes mål att öka den förnybara elproduktionen i Skåne.

Hur mycket energi kommer Örtoftaverket att producera?

Värme till motsvarande 25 000 villor i Lund, Eslöv och Lomma (500 GWh/år). El motsvarande hela behovet i Eslöv (220 GWh/år). Effekten blir värme - 72 MW, efter rökgaskondensering ytterligare 16 MW, samt el - 39 MW

Hur lång tid tog det att bygga Örtoftaverket?

Efter en sex år lång tillståndsprocess togs första spadtaget i mars 2012. Biokraftvärmeverket var i full drift i slutet av mars 2014.

Vilket bränsle eldas i Örtoftaverket?

Pannan eldas med skogsbränsle, returträ och torv. Till största del handlar det om spill från skogsindustrin: toppar, grenar och andra trädrester efter avverkning som pappersmassa- och träindustrin inte vill ha. Här kommer det till användning för att producera fjärrvärme och el till vår region. Totalt beräknas det gå åt ca 310 000 ton biobränsle per år för att driva verket fördelat på:

  • 200 000 ton skogsbränsle
  • 70 000 ton returträ
  • 40 000 ton torv

Finns det tillräckligt mycket bränsle för att kunna driva Örtoftaverket?

Ja. I Sverige, och i landets södra delar, finns god tillgång till skogsbränsle. Leveranserna är sedan länge säkrade hos lokala och regionala markägare med säte i framförallt Skåne och södra Småland.

Hur många arbetstillfällen ger Örtoftaverket?

Cirka 500 personer var involverade i bygget. När verket nu är i drift arbetar cirka 50 personer på anläggningen. Lägg därtill arbetstillfällen inom skogsindustrin och transportsektorn då biobränslet ska samlas ihop, flisas och levereras till Örtoftaverket.

Hur mycket har det kostat Kraftringen att bygga Örtoftaverket?

Kraftringen har investerat ca 1,8 miljarder i Örtoftaverket. En viktig och miljöriktig investering för att säkra fjärrvärmens framtid i Skåne.


Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]