Till startsidan
Translate

Nyckeltal till din hållbarhetsredovisning

Behöver du nyckeltal till din hållbarhets- eller miljöredovisning? I tabellerna nedan hittar du nyckeltalen för fjärrvärme, fjärrkyla och gas. Om du saknar information kan du kontakta oss som jobbar med hållbarhet på Kraftringen. 

Mer information om produkterna hittar du på sidorna om fjärrvärme, fjärrkyla och gas.

Fjärrvärme

Nyckeltal per fjärrvärmenät 2018

 

Direkta koldioxidutsläpp
(kg/producerad MWh värme)

Andel förnybar och återvunnen värme (%)

Klimat-påverkan (kg CO2e/ levererad MWh)

Primär-energifaktor  

Eslöv
Lomma
Lund

3,5

98,7

13

0,24

Bjärred

0

100

16

0,25

Genarp 

0

100

16

0,10

Klippan

0

100

13

0,10

Ljungbyhed

0

100

24

0,29

Östra Ljungby 

0

100

24

0,20

Bränslemix för fjärrvärme (ingående bränsle)
Eslöv, Lomma, Lund 2018

Ingående bränsle / Energikälla

GWh 

Sekundära trädbränslen

161

Bioolja

73

Värmepumpar (geotermiskt vatten,
värme från avloppsvatten, värme från
fjärrkylaproduktion, värme från akvifär)

148

El till värmepumpar

67

Spillvärme från industri samt rökgaskondensering

109

Returträ

175

Torv

9

Köpt värme (flis- och halmbaserad)

21

Pellets

9

Biogas

12

Export - ledning Landskrona-Helsingborg

11

Import - ledning Landskrona-Helsingborg

156

Bränslemix för fjärrvärme (ingående bränsle)
Bjärred 2018

Ingående bränsle / Energikälla

GWh 

Biogas

14

Bränslemix för fjärrvärme (ingående bränsle)
Genarp 2018

Ingående bränsle / Energikälla

GWh 

Köpt värme (halmbaserad) 

6

Bränslemix för fjärrvärme (ingående bränsle)
Klippan 2018

Ingående bränsle / Energikälla

GWh 

Bioolja

4

Biogas

0

Skogsflis

45

Rökgaskondensering

3

Bränslemix för fjärrvärme (ingående bränsle)
Ljungbyhed 2018

Ingående bränsle / Energikälla

GWh 

Biogas

2

Briketter

13

Elpanna

0,4

Bränslemix för fjärrvärme (ingående bränsle)
Östra Ljungby 2018

Ingående bränsle / Energikälla

GWh 

Bioolja

0,1

Pellets

3

Fjärrkyla

Nyckeltal för fjärrkyla 2018

 

Direkta koldioxidutsläpp
(kg/producerad MWh kyla)

Andel förnybar kyla (%)

Klimat-påverkan (kg CO2e/ levererad MWh kyla)

Primär-energifaktor  

Fjärrkyla

0

100

3,2

0,5

 

Gas

Nyckeltal för gas 2018

 

Direkta koldioxidutsläpp
(kg/MWh)

Andel förnybar (%)

Klimat-påverkan (kg CO2e/ MWh)

Primär-energifaktor  

Naturgas

205

0

247

1,09

Biogas (uppvärmning)

0

100

66

0,49

Biogas (fordonsgas)

0

100

56

0,47


Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]