Till startsidan
Translate

Miljöledning

Kraftringen, inklusive våra dotterbolag, är miljöcertifierat enligt standarden ISO 14001. Miljöledningssystemet tydliggör hur vi hanterar de miljökrav som ställs på verksamheten och den miljöpåverkan som uppstår genom vår verksamhet, genom våra produkter och tjänster samt i leverantörsled. I rutiner och instruktioner beskriver vi för medarbetarna hur vi ska agera i olika situationer. Det kan till exempel handla om hur vi ska resa eller hur askorna ska hanteras i våra produktionsanläggningar.

Vårt miljöledningssystem underlättar för oss att vara proaktiva, det vill säga att vi kan agera på ett sätt så att exempelvis inte miljöolyckor uppstår. I miljöarbetet ingår det också att vi kontinuerligt arbetar med att förbättra oss inom olika områden. För att göra detta har vi bland annat miljömål i hela verksamheten.

Vill du veta mer?

Om du är intresserad av att veta mer är du välkommen att kontakta oss som jobbar med hållbarhet.


Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]