Till startsidan
Translate

Gas

Kraftringens gasnät är 18 mil långt och började byggas redan 1983. Idag täcker Kraftringens gasnät in Lund, Bjärred, Dalby, Södra Sandby och Revinge och nätet transporterar både naturgas och biogas.

Gasmarknaden är en avreglerad marknad, vilket innebär att handelssidan och nätsidan är separerade, precis som på elmarknaden.

Naturgas

Naturgasen är ett resultat av en flera miljoner år lång process och finns under jordskorpan. Naturgasen är fossil men trots det ett relativt rent bränsle. Om du byter ut din oljepanna mot en gaspanna minskar du dina koldioxidutsläpp med cirka 30 procent och dina kväveoxidutsläpp med hela 50 procent. Och utsläppen av sot och svavel blir snudd på försumbara. Naturgasen transporterar sig själv med hjälp av sitt eget tryck, hela vägen från Nordsjön och hit.

Biogas

Biogas står i en klass för sig bland alla tillgängliga miljöbränslen. Biogas framställs genom rötning av avloppsslam, hushålls- och industriavfall och boskapsgödsel och däri ligger den stora miljöfördelen med biogas; att den framställs från avfall som annars skulle ha gått till spillo. Biogas är ett förnybart bränsle och det innebär att den inte släpper ut mer koldioxid än vad den tagit upp under sin levnadstid. Även partikelutsläppen är nära noll.

Läs mer om våra miljönyckeltal för gas.

Har du några frågor?

Du är alltid välkommen att ringa oss på 020-32 61 00 eller skicka e-post till oss om du undrar över något.


Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]