Till startsidan
Translate

Leverantörer

Kraftringen har runt 2 000 leverantörer och vi är noga med att de lever upp till de höga hållbarhetsmål som vi själva satt upp, först då kan vi prata om hållbarhet i hela kedjan. Vi utvärderar och kontrollerar regelbundet våra leverantörer för att upptäcka oetiska affärsmetoder. Vi förväntar oss också att de delar våra affärsetiska värderingar. Vid upphandlingar informeras leverantörerna om våra uppföranderegler kring mutor, förmåner, mänskliga rättigheter, miljö och hälsa och säkerhet.  

Upphandling

Läs mer om hur Kraftringen arbetar med upphandling

För leverantörer

Mer information för dig som är eller vill bli leverantör

Har du några frågor?

Du är alltid välkommen att ringa oss på 020-32 61 00 eller skicka e-post till oss om du undrar över något.


Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]