Till startsidan
Translate

Regionala samverkansprojekt

För oss är det angeläget att vara med och ta ansvar för en hållbar utveckling av regionen och det gör vi genom att samverka med andra och ta tillvara på de lokala resurser och den energi som annars skulle ha gått till spillo.

Tillsammans med Region Skåne skrev Kraftringen 2012 under en avsiktsförklaring för hur regionen ska kunna nå sitt mål att vara en fossilbränslefri region 2020. Avsiktsförklaringen mellan Kraftringen och Region Skåne är den första i sitt slag i Sverige.

I enlighet med denna arbetar vi nu för att ställa om vår produktion och har redan kommit en bra bit på vägen. Under 2016 använde vi 93 procent förnybara bränslen och återvunnen värme i vår leverans av fjärrvärme, vilket kan jämföras med 2005 då motsvarande siffra var 44 procent. 

Kraftringen har i samarbete med Öresundskraft och Landskrona Energi byggt en cirka 30km lång ledning som nu knyter samman bolagens fjärrvärmenät, med fyra moderna kraftvärmeverk, Filbornaverket i Helsingborg, Västhamnverket i Helsingborg, Energiknuten i Landskrona och Örtoftaverket utanför Eslöv. Grävarbetet påbörjades i april 2014 och avslutades i oktober 2015. Med flera moderna kraftvärmeverk i ett nät ökar den gemensamma kapaciteten och kunderna i de sammankopplade kommunerna får ännu tryggare leverans av fjärrvärme och el. Vi kan också undvika produktion i äldre reservanläggningar, som eldas med fossila bränslen. De tre bolagens gemensamma fjärrvärmeledning är därför ytterligare ett steg på väg mot att uppnå vår målsättning om en helt fossilbränslefri produktion av fjärrvärme senast år 2020.

Har du några frågor?

Du är alltid välkommen att ringa oss på 020-32 61 00 eller skicka e-post till oss om du undrar över något.


Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]