Till startsidan
Translate

Hållbarhetsstyrning

Ansvarstagande och långsiktig hållbarhet är en integrerad del i Kraftringens verksamhetsstyrning. Det ska genomsyra allt vi gör, från styrelse till leverantörer och från första idé till färdig produkt och vi arbetar med följande prioriteringar:

  • Styrande dokument
  • Hantering av förtroenderisker
  • Ansvar i leverantörskedjan
  • Hållbarhetsutbildning
  • Hållbarhetsredovisning
  • Intressentdialog

Med ett systematiskt hållbarhetsarbete vill vi på Kraftringen visa att vi tar hållbarhet på allvar. Om vi kan skapa medvetenhet inom vår egen organisation, har vi större möjlighet att skapa produkter, tjänster och koncept som är i samklang med samhällets strävan. Vi är noga med att vi systematiskt arbetar med hållbarhet och att arbetet går hand i hand med företagets övergripande vision, affärsidé, affärsplan och övergripande verksamhetsstyrning.

Vi har upprättat en hållbarhetsstrategi för 2015-2018 med fem tydliga mål- och fokusområden. Strategin är inbyggd i företagets löpande verksamhet. Ansvaret är fördelat på personer i företagets ledningsgrupp och uppföljningen av hållbarhetsmålen genomförs årligen. Under 2015 har vi upprättat ett hållbarhetsråd med representanter från Kraftringens alla enheter. Dessutom ska alla medarbetare utbildas i hållbarhetsstrategin för att öka kunskapen och medvetenheten och tydliggöra det egna ansvaret. 

En hållbar styrning med god etik

Kraftringens ambition är att skapa förtroende genom en god affärsetik och transparens i bolaget. Det stärker relationerna med våra kunder, samarbetspartners och övriga intressenter, och gör organisationen mer attraktiv för nya medarbetare. 2014 togs en ny övergripande styrmodell fram och samtliga styrande dokument sågs över. Inom ramen för hållbarhetsarbetet finns en ny uppförandekod samt följande policyer: arbetsmiljöpolicyjämställdhets- och mångfaldspolicy samt miljöpolicy

Vi har dessutom en uppförandekod som bland annat baseras på de tio principer för företagsansvar som återfinns i FN:s Global Compact, vilket Kraftringen är ansluten till sedan april 2015. 

Har du några frågor?

Du är alltid välkommen att ringa oss på 020-32 61 00 eller skicka e-post till oss om du undrar över något.


Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]