Till startsidan
Translate

Historik om företaget

Kraftringen Service bildades 2005 när dåvarande Lunds Energikoncernen likt många andra energibolag fattade beslut om att renodla sin elnätsverksamhet. Syftet var att få en tydligare gränsdragning med tydliga beställar- respektive utförarroller för att öka effektivitet och konkurrenskraft. Dåvarande nätbolaget delades upp i en nätägardel och en utförandedel och Kraftringen Service AB var bildat. Till skillnad från andra aktörer i branschen har dock Kraftringen valt att behålla sitt ägande av Kraftringen Service, då entreprenadbranschen gynnas av fler aktörer med ett stabilt ägarförhållande.

De första åren var verksamheten primärt fokuserad mot den interna verksamheten och de kommuner som hade avtal avseende offentlig belysning. Den externa marknaden blev dock allt större både inom elkraft med fler avtal med andra elnätsägare, och med fler kommuner inom offentlig belysning. Detta tillsammans med en effektivisering och konsolidering inom verksamheten ledde till en naturlig tillväxt. Efter bildandet av Kraftringen-koncernen 2013  formulerades det på grundval av detta tydliga tillväxtmål för Kraftringens entreprenadverksamhet. Tillväxten skulle ske både organiskt och genom förvärv.

2016 förvärvade Kraftringen Service 100 % av aktierna i Elkraftsbyggarna (EKB) och i och med detta är Kraftringen nu den andra största aktören inom elkraft i södra Sverige och fjärde största aktören i hela landet. Belysningssidan har också haft kontinuerlig tillväxt och vi är idag den största aktören i Skåne.

I och med förvärvet av EKB så kompletterades verksamheten både med en ny geografi och med ny kompetens. Utöver tidigare kompetenser inom elnät och offentlig belysning så kan vi idag erbjuda specialistkompetenser inom ställverk.

För närvarande pågår ett integrationsarbete mellan verksamheterna, och vår tillväxtresa kommer att fortsätta. Vi har högt ställda mål att vi tillsammans med våra kunder fortsatt ska kunna leverera tjänster av hög kvalitet till branschens bästa pris!


Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]